Kompletta skrotbilar hämtas gratis med kranbil om bilen ej är komplett ring för pris